Preveweb Medisch Nieuws
bedrijfsgeneeskunde infosite

Getuigenissen over Mensura verdelen controleartsen

Pasted Graphic
De getuigenissen van drie controleartsen over de werkwijze van Mensura Absenteïsme (AK 2260) lokken heel wat reacties uit.

Pasted Graphic
De getuigenissen van drie controleartsen over de werkwijze van Mensura Absenteïsme (AK 2260) lokken heel wat reacties uit.
Enkele lezers bevestigen het verhaal van onze getuigen, anderen nuanceren het en een lezer verdedigt Mensura.

“Anoniem wens ik niet te blijven”, schrijft Dr. Roger Schouteden. De arts uit Geel betreurt het dat “enkele anonieme schrijfsels alles wat met controlegeneeskunde nogmaals in een slecht daglicht plaatsen”. “In 25 jaar als controlearts heb ik slechts tweemaal face tot face contact gehad met bestuursleden van Mensura”, vertelt hij. In die hele periode kreeg hij naar eigen zeggen nooit statistieken over zijn eigen prestaties toegestuurd. “Er is ook nooit gesproken over percentages, enkel over objectiviteit en hoffelijkheid ten opzichte van de te controleren personen en niet te vergeten hun behandelende huisartsen”, aldus Dr. Schouteden.
Werklast
“Ik heb ook nooit de indruk gehad dat mijn aantal opdrachten bepaald werd op basis van mijn hoeveelheid vervroegde tewerkstellingen. Integendeel, ik heb mijn werklast steeds kunnen beperken in het kader van mijn groeiende huisartsenpraktijk, en dat zeer tegen de zin van de organisatie, die het door artikels als het uwe erg moeilijk krijgt om nieuwe controleartsen te vinden.”

Dr. Schouteden benadrukt verder dat hij niet voor eigen winkel reageert. “Nee, ik doe dit niet om meer opdrachten te ontvangen van het bedrijf. Ik werk nog voor Mensura en voor Mediwe uit loyaliteit, omdat zij mij vanaf het begin de kans hebben gegeven om ervaring op te doen én omdat ze me daar steeds zeer goed voor hebben betaald.”
Delicate materie
Andere lezers, die anoniem wensen te blijven, beamen daarentegen wel dat Mensura met quota werkt. Ook zij vertellen dat ze minder opdrachten kregen omdat hun percentage vervroegde werkhervattingen onvoldoende steeg. Een arts klaagt ook de eenrichtingsrelatie tussen het bedrijf en zijn controleartsen aan. “Naar ons wordt amper geluisterd. Over de aanpassing van vergoedingen wordt zelfs niet gesproken, Mensura legt de honoraria vast als een dictaat.”

Toch mag je niet alles afschuiven op het bedrijf, vindt een controlearts uit Edegem. “Wat mijn collega’s beschrijven, gebeurt niet enkel bij Mensura. Maar je mag niet vergeten dat het een concurrentieel circuit betreft en dat het in feite de bedrijven zijn die controleorganismen dwingende eisen opleggen”, laat hij weten. “Bepalen of iemand arbeidsongeschikt is, heeft verschillende implicaties. Voor de collega’s van de werknemer in kwestie en voor zijn bedrijf, dat een gewaarborgd loon moet uitbetalen. Het blijft dan ook een delicate kwestie die volgens mij nooit een goede oplossing zal krijgen.”

Door Tijs Ruysschaert

Controleartsen getuigen over wanpraktijken

'Mensura legt ongepast hoge quota op'
Door Tijs Ruysschaert

Bepalen of iemand werkelijk arbeidsongeschikt is, is een delicate aangelegenheid. Enkele controleartsen getuigen over wanpraktijken bij Mensura Absenteïsme. “Op het totale aantal controles is 10% vervroegde hervattingen normaal. Maar Mensura spoort zijn controleartsen aan om 20 à 30% te halen”, vertellen ze. “Wie daar niet in slaagt, vliegt buiten.”

Twee van de getuigende artsen zijn ondertussen niet langer werkzaam voor Mensura Absenteïsme, de andere controlearts is dat wel nog. Alle drie willen ze graag anoniem blijven. De voormalige Mensura-controleartsen omdat ze nu voor andere controleorganisaties werken, de derde getuige om voor de hand liggende redenen.

Ieder van hen wijst naar de aanstelling van directeur Pieter Van Aerschot als kantelmoment in de werkwijze van het bedrijf. “Van dan af verloren wij onze onafhankelijkheid”, getuigen ze allemaal. “Dat gebeurde via verplichte quota: Mensura eist van zijn controleartsen dat zij van het totale aantal arbeidsongeschikte patiënten die ze controleren, 20 à 30% vervroegd opnieuw aan het werk zetten. Wie dat cijfer niet haalt, krijgt een verwittiging én wordt ‘gecoacht’ om zijn percentage op te krikken. Als er daarna nog steeds geen ‘verbetering’ merkbaar is, wacht de deur...”

Mensura ontkent
Bij Mensura Absenteïsme zelf ontkennen ze de aantijgingen van de anonieme getuigen formeel. Algemeen directeur Pieter Van Aerschot: “De samenwerking met onze controleartsen wordt niet geëvalueerd op basis van een quotum, maar gaat over medisch-technische, communicatieve en administratieve vaardigheden.”

Toch is het relaas van onze anonieme getuigen, althans volgens sommigen, niet uit de lucht gegrepen. Zo reageerde Dr. Joost Rampelberg, arbitrage- en huisarts, allerminst verwonderd als we hem ermee confronteerden. “Via informele weg vang ik inderdaad op dat de druk op artsen die voor verzekeringsmaatschappijen werken, stilaan de perken van het welvoeglijke te buiten gaat. De druk op controleartsen, maar ook op raadsartsen inzake ongevallen of privépolissen. Tegelijkertijd wordt de werkdruk opgevoerd: een vaste vergoeding per onderzoek, dat dan nog vaak in de tijd wordt beperkt. Helaas zie ik geen middel om deze toestanden te bestrijden…”
Così fan tutte!
Dr. Rampelberg hoedt zich er wel voor enkel Mensura Absenteïsme te viseren. “Eén bepaalde maatschappij wil ik niet met de vinger wijzen. Così fan tutte! (Zo doen ze allemaal, red.)”